از نظر اسلامی سن ازدواج هیچ محدودیتی ندارد/برخلاف قوانین و احکامی غربی و حقوق بشری

محدودیت ایجاد کردن برای سن در ازدواج از نظر احکام دینی بدعت و حرام کبیره است و کسانی که با ازدواج در سنین پایین مخالفت میکنند -اگر آگاهانه اینکار را انجام دهند- گناهکارند و محکوم به عذاب الهی.

زیرا قرآن کریم میفرماید: " و من لم یحکم بما انزل الله فأُلئک هم الکافرون" کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان کافرانند

پس مخالفت با ازدواج کودکان در سنین پایین حرام است البته اجبار هم جایز نیست باید با میل خودشان باشد.بهتر است والدین فرزندان خود را تشویق به ازدواج در ابتدای بلوغ نمایند و همسر مناسبی برای فرزندان خود پیدا کنند خصوصا اگر فرزندان مبتلا به گناهان شهوانی شوند(مثل بدحجابی،  نگاه حرام ، زنا وغیره).



برچست ها :