مخفف چادر میدونی چیه؟
چهــــره آسمانـــــی دختـــــر رسول الله (ص)


خواهرم...
آره با توام!
جنگ هنوز ادامه داره . . .
فقط اینبار تویی ک خط.مقدم.جبهه ای . . .
یه وقت ,,,,,شرمنده.ی.باکری.ها.و.همت.ها نشی . . .
نمیخواد خون بدی!
نمیخواد جون بدی!
چادرت رو سفت بچسب!!
همین!
یا.علی ...
@Aflakeyan_khaki


برچست ها :