استاد پناهیان:


سوال – گاهي اوقات مرد دستورات ظالمانه اي مي دهد و يا بخاطر فرهنگ جامعه، زن نمي تواند در مقابل فرزندان از شوهر خود اطاعت کند . اين مسئله را شما چگونه توجيه مي کنيد؟
پاسخ – اساساً ما بايد ببينيم که زن به صورت فطري و غريزي علاقه دارد از همسر خود فرمان ببرد يا خير. ما هر پيشنهادي که مي دهيم بايد مطابق با توانايي ها و علاقمندي هاي طرف مقابل باشد . اگر دستوري که ما مي دهيم با توانايي هاي فرد هماهنگ باشد اما مطابق علاقمندي هاي او نباشد ، ظلمي به او خواهد بود . اگر کسي دستوري را مطابق علاقمندي هاي خود دريافت کند اما مطابق با توانمندي هاي او نباشد باز هم ظلم است . ما معتقد هستيم دستوراتي که دين مي دهد، مطابق با علاقمندي ها و توانايي هاي افراد است . دين دستور مي دهد که برخي جاها بصورت محدود و معين زن بايد از مرد اطاعت کند . اين مسئله اصلاً به صورت مطلق نيست . نبايد برخي از آقايان اين تصور را داشته باشند که هر دستوري را مي توانند به همسر خود بدهند . معمولاً خانم ها مرد مقتدر را دوست دارند . مردي که بتوانند به او تکيه کنند . يکي از تجلي گاه هاي اين اقتدار و بزرگتر بودن همين دستور دادن و اطاعت کردن است . دايره ي نياز زن به اقتدار مرد ، دايره ي بسيار گسترده و پيچيده اي است . فرهنگ غرب نيز هرچقدر خواست بين زن و مرد مساوات ايجاد کند ، موفق نبود . اين مسئله را عدم رضايت مندي زنان از زندگي و مشکلات عاطفي زيادي که دارند نشان مي دهد . مساوات بين زن و مرد معنايي ندارد . زن بايد محبوب تر از مرد باشد . مرد نيز بايد مطاع تر از زن باشد . خانمي که مي خواهد همسر او تکيه گاه باشد ، بايد گاهي فرمان او را بپذيرد . با اين کار هم مرد آرام مي گيرد و هم علاقه ي بيشتري به همسر خود پيدا مي کند و هم زن آرام گرفته و احساس مي کند که يک تکيه گاهي دارد . از لحاظ روحي و عاطفي براي زن هم لازم است که اين تناسب برقرار باشد . گاهي اوقات فرهنگ جامعه کاري مي کند که ما از فطرت خود دور شويم . فرهنگ جلوي فکر کردن ما را مي گيرد . زنان با يک يا دو کلمه مي توانند مرد خود را آرام کرده و اخلاق او را بهتر کنند . بعضي اوقات زنان بر سر شوهر خود داد مي زنند تا نياز آنها را برآورده کنند . درحالي که اگر مي خواهند شوهر از آنها اطاعت کند احتياجي به داد زدن نيست . کافي است با قدرتي که خداوند در زنان قرار داده از شوهر خود دلبري کرده و بر او تأثير بگذارند . با اين کار مرد آرام مي گيرد . چون جايگاه او تثبيت شده است . درست است که عزت و غرور براي خانم ها مهم است اما بيشترين چيزي که آنها مي خواهند عاطفه است . اينکه مرد ، همسر خود را دوست داشته باشد . اسلام توصيه مي کند که مرد علاقه ي خود را به همسر خود ابراز کند . چون اين يک نياز زن است . ما نمي توانيم تفاوت بين زن و مرد را انکار کنيم . تفاوت صرفاً در ظاهر و قيافه ي زن و مرد نيست . حتماً در روحيات هم است . در کليدي ترين مسائل اين تفاوت ها ديده مي شود . خانم ها بايد يک جاهايي اجازه ي فرمان دادن به همسر خود بدهند . البته گاهي اوقات مردها فرمان دهنده هاي خوبي نيستند . گاهي مرد خيلي ظالم است و بايد درمان شود . زن ها ، بهترين درمان گرهاي مردان خود هستند . برخي از مردها خوب فرمان نمي دهند ولي ظلمي در فرمان آنها نيست . خانم ها مي توانند مخفيانه به اينگونه مردها اعتراض کنند . اما بخاطر بچه ها در ظاهر از فرمان اين مردها هم اطاعت کنند. براي اينکه نظام اطاعت زن از مرد تحقق پيدا کند و مفهوم لازم به بچه ها منتقل شود

نرم افزار برنامه سمت خدا
سمت خدا – 2/9/90
آقاي پناهيان
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :