استاد پناهیان:


سوال – آيا اميري کردن بچه در هفت سال اول باعث نمي شود که او لوس شود ؟

پاسخ – اصلي ترين نکات اين است که ما بدانيم در تربيت چه کاري مي خواهيم بکنيم . و چه چيزي را بايد به فرزندان خود منتقل کنيم . قبل از تربيت ديني بايد زندگي را به بچه آموزش داد . زندگي مديريت خوشي ها و ناخوشي ها است . ناخوشي هايي که فلسفه داشته و بايد باشند . نحوه ي برخورد ما با آنها مي تواند تلخي هاي زندگي را کاهش دهد ولي هيچوقت از بين نمي برد . ما بايد با اين روش شروع کنيم . ما در هفت سال دوم وقتي که مي خواهيم ناخوشي ها را به بچه نشان داده و در کنار آن ازبچه ادب بخواهيم و دلم مي خواهد ها را يک مقدار تضعيف کرده و کنار بزنيم . بايد در هفت سال اول به قدر کافي به بچه محبت کرده باشيم . در هفت سال اول به قدر کافي به بچه آزادي داده باشيم تا زماني که درهفت سال دوم با سختي ها مواجه مي شود مشکل پيدا نکند . به راحتي تلخي هاي زندگي را پذيرفته وادب را که يک مقدار ضابطه مند کردن فرد و جلوگيري از خودخواهي ها است بپذيرد . ما بايد بنا را با آسايش و راحتي بچه در هفت سال اول محکم کنيم . اين کلمه ي امير واقعاً به اين معنا نيست که بچه فرمانده باشد . اميرالمومنين (ع) مي فرمايد فرزند تو تا هفت سال ريحانه ي تو است . ريحانه لطيف بوده و نياز به مراقبت بيشتر دارد . مثلاً اگر شما يک گلداني داشته باشيد که برگ هاي آن به سمت آفتاب رفته باشد ، زماني که گلدان را جابجا مي کنيد ، اجازه مي دهيد که برگ آرام آرام تغيير جهت دهد . بنابراين برخورد با ريحانه شيوه ي خاصي دارد . بايد در هفت سال اول امنيت خاطر ، محبت و پناهگاه محکم خانوادگي را براي بچه ايجاد کرده باشيد . خيلي اوقات پدر و مادرها با بچه ي خود مدارا مي کنند، اما با يک يا دو دعوا بچه پشتوانه ي امنيتي خود را درخانه از دست مي دهد . بچه به سهولت به سمت پنهان کاري رفته و چون احساس دشمني مي کند به سرعت به سمت دشمني کردن مي رود . ما مي توانيم در هفت سال اول بچه را امر و نهي کنيم اما نبايد او احساس دشمني بکند . نبايد احساس امنيت او از بين برود . ولي مثلاً اگر با چاقوي تيزي بازي مي کند نبايد اورا رها کنيم و بگذاريم هر کاري مي خواهد انجام دهد . مهم اين است که ما انتظاري که از اين نحوه ي برخورد با بچه را داريم مشخص باشد . اينکه بچه با کمال آرامش به هفت سالگي برسد . و از دلم مي خواهد ها سيراب باشد . ما زحمت بکشيم و اين دلم مي خواهد ها را جهت دهيم و بعد با او همراهي کنيم . با اين کار بچه اطمينان خاطر دارد که با پدر و مادر خود جنگ و دعوا ندارد . از هفت سالگي به بعد که پدر و مادرها مي خواهند براي اين دلم مي خواهد ها برنامه بگذارند ، بچه احساس مي کند که يک بازي جديد است که شروع شده . ما مي توانيم در سخت ترين شرايط بچه را اداره و مديريت کنيم . ولي بايد مراقب باشيم که بچه چه برداشتي مي کند . ما قبل از هفت سال اول اسير برداشت هاي بچه هستيم . اگر در مقابل فرزند خود به ديگري محبت کرديم و او برداشت غلط کرد . بايد رفتار خود را به گونه اي اصلاح کنيم که اين برداشت غلط براي او ايجاد نشود . محبت کردن به ديگري در مقابل چشم بچه ي سه ساله اشکالي ندارد. ما نبايد از ترس حسادت او ، به بچه ديگري محبت نکنيم . ولي بايد اين مسئله ي حسادت را حل کنيم . موضوع اين است که برداشتي که بچه مي کند ، برداشت مناسبي باشد . در هفت سال اول تعليم و تربيت بايد باشد . اما بايد انعطاف پذير بوده وآئين نامه اي نباشد . در روايتي داريم که وقتي بچه سه ساله شد به او لا اله الا الله را ياد بدهيد . وقت سه سال و هفت ماهه شد محمد رسول الله (ص) را به او بياموزيد . پس ما بايد آموزش قبل از هفت سال داشته باشيم . وقتي که فرزند شما به سمت خطر مي رود بايد به او آموزش دهيد که اين وسيله خطرناک است . نبايد بچه اين ها را تجربه کند ، شايد به اين وسيله بخود صدمه ي سنگيني بزند . در اين هفت سال پدر و مادر بايد عميقاً وقت گذاشته و به او توجه کنند . با بچه حرف بزنند . معمولاً پسرها ديرتر زبان باز مي کنند اما در همان موقع نيز خيلي چيزها را فهميده و درک مي کنند . پدر و مادر بايد با بچه ي خود گفتگو کرده و بفهمند که او چه چيزي را مي خواهد . اگر چيزي را که مي خواهد به او داديد ، امنيت خاطر پيدا کرده و فکر مي کند هرچه بخواهد پدر و مادر به او مي دهند . پدر و مادر با شيوه ي گفتگو با يکديگر بايد به بچه ادب ياد بدهند . به شيوه ي ريحانه با او برخورد کرده وبه او امر و نهي نکنند . اگر بچه کاري کرد و عذر خواهي نکرد . در سن پنج سالگي نبايد او را مجبور به اين کار بکنيد . اين روش يعني تربيت بالاي هفت سال را در سني کمتر، اجرا کردن . اگر مي خواهند در اين سن به بچه عذرخواهي کردن را ياد بدهند، بايد پدر و مادر يک نمايش اجرا کرده و مدام در آن از هم عذر خواهي کنند . خداوند متعال يکي از روش هاي تربيتي براي فرزندان را تئاتر قرار داده و بازيگران آن نيز پدر و مادر هستند . وقتي پدر و مادر به يکديگر اعتنا نداشته و يا رفتارهايي را در مقابل نگاه اين بچه انجام دهند. و در مقابل مدام بخواهند با بچه به صورت امر و نهي برخورد کنند ، اين حديث جلوي آنها را مي گيرد . اينکه اين بچه در اين هفت سال امير است و نبايد به او امر و نهي کرد . البته بعد از هفت سال نيز اين نمايش وجود دارد . اما در اين زمان امر و نهي هم مي توانيد بکنيد . انشاء الله خداوند متعال خانه هاي ما را محل تربيت سربازان امام زمان (عج) قرار دهد.

نرم افزار برنامه سمت خدا
سمت خدا – 20/7/90
آقاي پناهيان
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :