پس از انقلاب، بزرگترین تزلزل در منطقه خاورمیانه صورت میگیرد

خبرنگار رادیو- تلویزیون لوکزامبورگ‌ در نوفل لوشاتو از امام خمینی پرسید: حضرت آیت الله، ایران منطقه بسیار حساسی است در جهان. آیا بیم آن را ندارید که با این نهضتی که‌ شروع کرده‌اید، به طور جدی تعادل منطقه را به خطر اندازید و در نتیجه جنگی درگیر شود؟
امام خمینی در پاسخ بیان داشتند: ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد؛ برای اینکه ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم... البته شما غربیها تزلزل منطقه را در هَدْم [نابودی] منافع خودتان می‌دانید، اگر این تزلزل است مطمئن باشید بزرگترین تزلزل در منطقه صورت می‌گیرد


برچست ها :