ملّى گراها: ملّى گرايى و وطن پرستى، پوشش مناسبى براى مخفى نگهداشتن چهره واقعى عوامل نفوذى بابيه و ديگر جاسوسان انگليس در كشورمان بوده است. يكى از رهبران بزرگ فكرى آنها، آقاخان كرمانى نام داشت كه به اتهام بابيگرى از ايران تبعيد شد و در قبرس با دختر ميرزا يحيى، رهبر بابى‌ها، ازدواج كرد. آقاخان كه مقدارى از زبان فارسى قديم و برخى از كتب زرتشتيان را آموخته بود، به ايران باستان، بويژه به سلسله هخامنشيان عشق فراوانى ابراز مى‌كرد.
او نگران از بين رفتن آيين زردشتى در ايران بود. به خط عربى و الفباى عربى و هر آنچه كه رنگ عربى داشت مى‌تاخت. با حجاب زنان مخالفت مى‌كرد. «1» آقاخان كرمانى خود زمان مشروطيت رانديد ويكسال پس از ترور ناصرالدين شاه، توسط محمدعلى‌ميرزا، وليعهد وقت، پوست از سرش كنده شد. «2» افكار او بعدها توسط اشخاصى چون احمد كسروى به شدّت پيگيرى شد و در دوران حكومت پهلوى به عنوان ايدئولوژى رسمى حكومت مطرح گشت.
منبع: کتاب : احزاب و تشكيلات سياسى در ايران ، نویسنده : لطفعلی لطفی پاکده


برچست ها :