خانم حیدری استاد مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) مشهد: به شیوه صحیح تربیت فرزندان اشاره کرد و افزود: بهترین زندگی، زندگی است که در آن اقتدار باشد، اما به این نکته توجه کنید که اقتدار با خشونت متفاوت است؛ پدر و مادر در عین حالی که خواسته منطقی فرزندان را باید جوابگو باشد، برخی از خواسته ها را با فاصله اجابت نکنند و بعضی دیگر را نیز اصلا جواب ندهند تا فرزند، درست تربیت شود.


منبع:خبرگزاری رسانیوز


برچست ها :