آیا میدانید های قابل تأمل...

آیا میدانید که اصالت با کانون خانواده است نه اقتصاد؟

آیا میدانید بیشتر پرورش دهندگان نسل سالم آینده زنانی اند که بجای کار، برای خانواده وقت وحوصله میگذارند؟

آیا میدانید که یکی از مهمترین عوامل تجرد و افزایش سن ازدواج دختران در جامعه کنونی ما گسترش پنهان افکار فمینیستی در زنان و جامعه است؟

آیا میدانید که تفکرات فمینیستی یک حالت پنهان از کینه و انتقام در زن نسبت به تمام مردان تاریخ ایجاد میکند؟

آیا میدانید که تفکرات پنهان فمینیسنی باعث نارضایتی زن از همسرش و در نهایت طلاق عاطفی و حتی باعث طلاق و جدایی کامل زن و مرد و فروپاشی کامل خانواده میشود؟

آیا میدانید که تفکرات فمینیستی به بهانه دفاع از آزادی زن به دنبال عروسک کردن زنان و دختران و تبدیل کردن آنان به ابزاری برای لذت جنسی بیشتر در شهوترانان خیابان هاست؟ این از بدترین توهین ها به زن است که وسیله شهوت مردم در خیابان باشد.

آیا میدانید که شرکتها و کمپانی های غربی از جاذبه زن بیشترین استفاده را برای تبلیغ کالاها و محصولات خود میکنند؟ آیا این، جنایت به ارزش و کرامت زن نیست؟

آیا میدانید که منافع تفکرات فمینیستی دقیقا مثل کسی میماند که برای اصلاح ابرو چشم را کور میکند؟ زیرا این تفکرات به بهانه دفاع از حقوق زن اصل نهاد خانواده را به نابودی کشانده اند. بگذیم از این که نه تنها از حقوق زن دفاع نکرده اند، بلکه بدترین جنایت ها را هم به جایگاه و حقوق زن کرده اند.آیا میدانید که بعضی از شخصیت ها و رسانه ها سعی بر ترویج افکار فمینیستی دارند؟

آیا میدانید که این افراد و رسانه ها برای فریب دادن مخاطبان خود و ترویج تفکرات فمینیتی از کلمات با ظاهر زیبا استفاده میکنند؟

آیا میدانید که حتی نتانیاهو -نخست وزیر کودک کش اسرائیل- جزو طرفداران تفکرات فمینیستی است؟ آیا واقعا طرفدار حقوق زنان است؟ و یا نه، دنبال سردی روابط زن و مرد و نابودی خانواده در جوامع مسلمان...و آیا میدانید بیشتر پرورش دهندگان نسل سالم آینده زنانی اند که بجای کار، برای خانواده وقت وحوصله میگذارند؟


برچست ها :