خلاصه روشهای امریکا برای براندازی نظام

آمریکا تاکنون برای براندازی نظام اسلامی به نتیجه نرسیده به همین دلیل از نفوذ نرم برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می‌کند و منابع اطلاعاتی امریکا و عوامل نفوذی آن در داخل کشور به دنبال براندازی نرم هستند و تلاش می‌کنند هم در عرصه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نفوذ داشته باشند.


***۱) دلسرد کردن مردم از نظام،
۲) دور کردن مردم از تعصب دینی،
۳) تضعیف تفکر مقاومت در مقابل امریکا،
۴) ترویج دوستی با استکبار و و غیره از جمله اقدامات آمریکا برای رسیدن به اهدافش است.***۵)آمریکا به دنبال دوقطبی کردن جامعه است و مردم و مسؤولان باید هوشیارانه رفتار کنند و بدانند که آمریکا هیچ‌گاه نه به سود ما و نه در مسیر منافع ما حرکت نمی‌کند.


برچست ها :