***چند توصیه تربیتی مهم به ریاست محترم صدا و سیما که موظف است به آنها عمل کند:

۱)پیام های بازرگانی که از تلوزیون پخش میشود هم از نظر مدت زمانی زیاد است و هم اینکه این تبلیغات جو چند توصیه به ریاست سازمان صدا و سیما چند توصیه به ریاست سازمان صدا و سیما طوری طراحی و ساخته میشوند که متأسفانه تأثیرات بسیار بدی را روی سبک زندگی مردم میگذارد.
۲)متأسفانه بعضی از فیلم هایی که پخش میشود عادی کننده و از ین برنده قبح دوستی دختر و پسر است که این سریالها یا نباید پخش شود و یا حداقل آن صحنه هایی که قبح گناهان را از بین میبرد باید حذف شود
۳)بیشتر فیلم ها و پیامهای بازرگانی مروج مصرفزدگی و تجمل گرایی و عدم قناعت است. و این یکی از بلاهای خانواده ها و جامعه ما شده و قطعا صدا و سیما میتواند بیشترین نقش را در اصلاح این مشکل داشته باشد اما متأسفانه فعلا برعکس عمل میکند.
۴) تأکید میشود که از لهجه اقوام مختلف خصوصا لهجه مازنی و اقوام شمال کشور، برای ساخت طنز استفاده نشود.


برچست ها :