بي بند و باري
3195. پيامبر خدا صلي الله عليه وآله : غيرت‌مندي ، از ايمان و بي‌بندوباري از نفاق است.

منبع: کتاب شریف نهج الفصاحه


برچست ها :