قرآن نسخه است و ما بايد به اين نسخه عمل کنيم . مثلا ما چه زماني و با چه کسي ازدواج بکنيم ؟ هر محصولي که شما مي خريد کاتولوگي دارد که سازنده آن محصول را معرفي مي کند . خدا انسان را ساخته است و دفترچه ي انسان قرآن است .اگر ما قرآني بشويم بايد همه ي کارهاي مان را قرآني کنيم از جمله ازدواج، تجارت ،ورزش و ... زيرا خدا خالق ماست . کسي که ما را ساخته است مي داند که گوشت خوک براي ما بد است ولي غربي ها آنقدر آنرا مصرف کردند که بعد فهميدند که اين گوشت براي انسان بد است. خدا فرموده است که اين گوشت به اين معده نمي سازد .هيچ وقت شما از دکتر نمي پرسيد که فلسفه ي اينکه من بايد دارو را هر هشت ساعت يا چهار ساعت بخورم چيست؟ حتي يک آيت الله هم براي بيماري نزد دکتر مي رود. و در کار او هم دخالتAA AA AA نمي کند. ولي ما به خدا مي گوييم که چرا ما بايد به مکه برويم ،پول آنرا خرج کار ديگريAA AA AA AA مي کنيم ؟ ما از کسي که هستي را آفريده اطاعت نمي کنيم ولي از يک دکتر اطاعتAA AA AA AA AA AA مي کنيم .خدا مصلحت شما را بهتر مي داند .اسلام مي فرمايد که فرزند دار بشويد ولي شما مي گوييد که بگذار چند سالي خوش باشيم . بيشتر طلاق ها بخاطر بچه نداشتن است زيرا بچه مثل يک گچ اين دو تا آجر(پدرومادر) را کنارهم نگه مي دارد. بچه براي ما ايجاد سرگرمي مي کند. تمام کمالات ما در بچه داري شکوفا مي شود: نظارت ،مديريت ،کنترل ،تشويق ،توبيخ ،برنامه ريزي ،احساس، عواطف، آموزش و ... ما بجاي اينکه با بچه انس بگيريم بارفتن به پارک وگردش خودمان را سرگرم يم کنيم . اختلاف سني پدر و بچه بايد کم باشد ،يک پدر چهل ساله با يک نوزاد سخت پيوند مي خورد. خدا مي فرمايد که به خانم ديگري نگاه نکن و تمام عشق شما بايد همسر خودت باشد. اگر خانم و آقا به اسم آزادي با هر جواني سلام و احوالپرسي کردند،تا اين دو نتوانند با هم سازگاري داشته باشند به سراغ افراد ديگر مي رود. اگر اين خانم و آقا فقط با خودشان ارتباط داشته باشند، عشق شان روي يکديگر متمرکز مي شود. دو نفر که سن شان بالا باشد براي برقراري ارتباط مشکل دارند و سخت به يکديگر پيوند مي خورند .پس اسلام گفته است که زود ازدواج کنيد .براي حل مشکلات بايد به قرآن برگرديم . ما قرآن را کنار گذاشته ايم و بدنبال روانشناسان نباشيم . همانطور که ما در کار پزشک مداخله نمي کنيم نبايد در کار خدا هم مداخله کنيم.


سوال – چند نکات قرآني در مورد ازدواج بفرماييد .

پاسخ – الان جوانان فکر مي کنند که مدرک ها مي خواهند با هم ازدواج کنند و مي گويند که همسر ما بايد ليسانس باشد تا ما با هم،همفکر باشيم . مراجع تقليد ما خودشان مرجع تقليد هستند و خانم هايشان خانه دار هستند و ازنظر علمي اختلاف زيادي دارند ولي شيرين زندگي مي کنند . ماداريم کساني که هم زن و هم مرد دکتر هستند ولي نمي توانند با هم زندگي کنند .اخلاق و عقيده با مدرک فرق مي کند . شما با لهجه ي کسي کاري نداشته باشيد. جمهوري اسلامي تعدادي از آداب و رسوم دانشگاه سابق را از بين برد و تعداد زيادي تحصيل کرده زياد شد. درازدواج هم بايد چنين اتفاقي بيفتد .مثلا چه کسي گفته که دو ماه محرم و صفر ازدواج تعطيل بشود يا بخاطر باقي ماندن تحصيلات ازدواج عقب بيفتد.در قرآن داريم که حضرت موسي پول نداشت و حضرت شعيب دخترش را به او داد و گفت که بجاي پول براي من کارگري کن . مثلا مي گويند تا دختر اول هست دومي نبايد ازدواج کند در حاليکه شعيب به موسي گفت که من دو تا دختر دارم و هر کدام را مي خواهي انتخاب کن . چرا دختر دوم نمي تواند زودتر ازدواج کند ؟ چه کسي گفته حتما بايد ليسانس گرفت و بعد ازدواج کرد ؟ ما بايد ازدواج را آسان بکنيم و اِلا با وجود ماهواره ، سکس و روابط آزاد فساد ريشه مي دواند.


برچست ها :