استاد قرائتی:

پسرها و دخترهاي خوب زياد هستند. الان مهمترين مشکل جامعه ي ما بالا رفتن سن ازدواج است. کسي که بخاطر ماديات و پول ازدواج نمي کند در واقع به خدا سوءظن دارد. در جامعه ي ما چشم هم چشمي وجود دارد. آيا اشکال دارد که انسان چند سال روي زمين بخوابد و بعد روي تخت بخوابد ؟ آيا اشکال دارد که انسان در اول زندگي با دست لباس بشويد و بعد ماشين لباسشويي بخرد؟ ما مثل بت پرست ها شده ايم. بت پرست ها با دست خودشان بت مي تراشيدند و براي آنها گريه مي کردند. من با رعايت پنج نکتهAA زندگي ام را از زندگي آخوندي جدا کرده ام . يکي اينکه چه کسي گفته است که بايد آخوند را دعوت کرد، بخاطر همين خودم بچه ها را دعوت کردم و برايشان قصه گفتم .ديگر اينکه بجاي منبر تخته سياه را انتخاب کردم . ديگر اينکه من براي کلاس ها پول نگرفتم و تبليغات را بهAA ماه رمضان يا محرم محدود نکردم. دانشگاه هم چنين کاري را انجام داد يعني دانشگاه را در شهرهاي کوچک راه انداخت و آموزش از راه دور را باب کرد و در روزهاي تعطيل هم کلاس برقرار کرد و دانشگاه را پولي کرد و استادهاي جوان را هم بکار گرفت. يکسري غل و زنجير به دانشگاه وصل کرده بوديم ولي همه اينها را برداشتيم و در دانشگاهها باز شد. براي ازدواج هم بايد ابراهيمي پيدا بشود . ما بايد ستاد ازدواج ايجاد کنيم .در هر فاميلي افراد پولدار و خيري هستند ، اينها مشکل دختر و پسرهاي جوان را حل کنند . جوانان ما از دو تا سوراخ نابود مي شوند:راه غفلت و راه شهوت .مقابله با راه غفلت نماز است و مقابله با راه شهوت ازدواج است. پس اگر فرزندان ما نماز خوان باشند و همسرهم داشته باشند تا 90 درصد بيمه هستند. هر هيئتي مي توانند ده جوان را داماد کنند. AA شهرداري ها مي توانند خرج تالار را بدهند و گل ماشين عروس را بدهند. ما بايد در ازدواج همت کنيم . در روايت داريم که هر کس دلالي خوبي بکند اجر سنگيني دارد و دلالي خوب يعني ازدواج .


برچست ها :