استاد قرائتی:

اگر ظرف را پر از آب نکنيد در آن خلأ مي رود. خلأ ما بايد با حق پر بشود و اِلا با باطل پر مي شود. داريم که بچه هاي تان را با حق پر کنيد قبل از اينکه منحرفين آنها را با غيرحق پر کنند. اگر بچه ي شما دستش در دست شما بود بچه سالم تربيت مي شود ولي اگر اين طورنباشد بچه دستش را به دست ديگران مي دهد. انسان نياز به مسائل جنسي دارد و اگر سراغ ازدواج نرود به سراغ مسائل حرام مي رود.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :