استاد قرائتی:

گاهي به ما مي گويند که براي جوانان دعا کنيد. خود پدر و مادر بايد براي ازدواج جوان اقدام کنند. براي کم کردن گناه، بايد ازدواج آسان بشود. بايد بسيجي براي ازدواج آسان بشود. خداوند مي فرمايد: به نکاح در بياوريد ،برده ها و کنيرها را هم به ازدواج هم در بياوريد.

حديث داريم: اگر پسر و دختري در سن خيلي کم ازدواج کنند دوسوم دين شان را حفظ کرده اند. پس راه عملي توبه و گناه، ازدواج است. ما با دست خودمان يک سري آداب و رسوم درست کرده ايم و خودمان در همين آداب مانده ايم. مي شود زندگي راحت و آسان داشت، ابراهيم بت شکني مي خواهد که آداب و رسوم غيرعقلي را از بين ببرد. الان ازدواج يک غول شده است .

تاریخ سخنرانی: 92/5/15
نرم افزار برنامه سمت خدا
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :