استاد قرائتی:

اگر کسي دلش به حال پسر و دخترش مي سوزد، نبايد ازدواج را به عقب بيندازد. بخاطر بچه هاي بزرگتر نبايد ازدواج بچه هاي کوچکتر را به عقب انداخت. اگر کسي آمادگي ازدواج دارد بايد ازدواج کند فرزند اول و دوم ندارد. بايد قيود را برداريم و ازدواج را آسان کنيم. بايد يک بنيادي براي ازدواج درست کنيم که همه ي مشکلات را در بر بگيرد

نرم افزار برنامه سمت خدا
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :