استاد پناهیان:


اين مسائل اصلاً پيچيده نيست . تربيت فرزند کار ساده است . ممکن است برخي از افراد در فضاي بحث نباشند و حس کنند که کار پيچيده اي است . در حالي که اگر کسي وارد فضاي بحث شود به مرور متوجه مي شود که سه يا چهار تکنيک بيشتر نيست . يک خانم و آقاي دانشجو که هر دو در دانشگاه تهران کارشناسي ارشد مي خواندند، يک روز نزد من آمده و گفتند که ما بعد از چند سال ازدواج مي خواهيم بچه دار شويم . نمي دانيم آمادگي پذيرش مسئوليت تربيت فرزند را داريم يا خير. من به آنها گفتم که شما فکر کرده ايد مسئوليت تربيت فرزند چقدر سنگين است . تربيت فرزند بسيار ساده است . شما هم خيلي اشتباه کرده ايد که سنين جواني خود را که همراه با عاطفه ي بيشتري است به فرزندان خود هديه نکرده ايد . اصل مهم اين است که پدر در کنار همه ي خوبي هاي خود ، هيچگاه دل مادر را در مقابل بچه نشکند . مادر نيز هيچگاه غرور پدر را در مقابل بچه از بين نبرد. با اين کارها بچه خوب تربيت مي شود .

نرم افزار برنامه سمت خدا
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه زودتر از شما به سراغ آنها بروند

♥امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بادِرُوا أولادََكُم بِالحَديثِ قَبلَ أن يَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُرجِئَةُ؛

در آموزش حدیث به فرزندانتان شتاب کنید پیش از آنکه مرجئه (منحرفان) زودتر از شما به سراغ آنها بروند.
کافی، ج 6، ص 47
راسخون نت


برچست ها :