حدیث تربیتی/ قسمتی بسیار مهم از رفتار پدر در رابطه با فرزند

249.الكافى ـ به نقل از يونس بن رباط ـ :

♥ از امام صادق عليه السلام شنيدم : «پيامبر خدا فرمود : «رحمت خدا بر آن كس كه فرزندش را بر نيكى و فرمانبرى اش ]از والدين [يارى برساند». گفتم : چگونه او را بر نيكى كردن و فرمان بردارى اش يارى مى رسانَد؟ فرمود : «كار اندك او را بپذيرد و از كارى كه برايش دشوار است ، چشم بپوشد و بيش از توانش از او تكليف نخواهد ، و با او خشونت نورزد ؛ زيرا ميان او و درآمدن فرزندش به مرزى از مرزهاى كفر ، جز اين نيست كه آن فرزند ، وارد نافرمانى از والدين و يا قطع رَحِم شود . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سپس فرمود : بهشت ، پاك و خوش است . خداوند ، آن را پاك و خوش قرار داده و بوى آن را خوش گردانيده است و از فاصله هزار سال ، بويش به مشام مى رسد ؛ امّا كسى كه نافرمانى والدين كند ، يا قطع رَحِم نمايد ، يا متكبّرانه راه برود ، بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد. ( مقصود ، اين است كه اگر پدر ، با فرزندش به درستى رفتار نكند و برخلاف توصيه هايى كه در اين حديث شده است با او رفتار نمايد ، ممكن است فرزند به مسير نافرمانى از پدر و قطع ارتباط با آنان كشانده شود كه اين خود ، نوعى كفر يا ناسپاسى است)

منبع: کتاب : فرهنگ نامه ادب،ص۷۵، نویسنده : محمد محمدی ری شهری
http://lib.eshia.ir/27354/1/76


برچست ها :