بهترین‌کلاس های درسی و بهترین امکانات آموزشی را برای فرزندان خود فراهم می‌کنیم اما نسبت به واجبات فرزندان و احکام اسلامی فرزندان خود بی توجه هستیم


برچست ها :